Oscar Jöback

KOSTNADER OCH PRISER:

750: / Besök
Betalningen sker direkt när man kommer till sin terapi timme. Du får självklart kvitto!
Varje terapisamtal är på 50 minuter och första träffen är 1,5 timmar. Kostnaden är samma oavsett besökets längd.

KOGNITIV SAMTALS TERPI:

Med Kognitiv Samtals Terapi så jobbar vi med Tanke – Känsla – Handling.
Vi för samtalet genom ett aktivt samarbete mellan dig och mig som terapeut.
Du berättar din historia och vad som tynger dig. Utifrån vad du vill prata om så för vi samtalet framåt och löser upp de knutar som uppstår under våra samtal. Jag ställer frågor till dig för att förstå din situation och för att vi ska kunna komma till resultat. Tanken är att upptäcka sina invanda mönster och få en klarare bild hur livet ser ut utifrån dina mönster. Tillsammans möjliggör vi att gå vidare och förändra negativa mönster/ beteenden till med positiva och funktionella i ditt liv.

Har dina tankar tagit över ditt liv och vet inte hur du ska Tänka – Känna – Handla?

Har du svårt att sova på nätterna?

Känner du dig stressad – nedstämd ?

Tar på dig mycket ansvar och ger dig själv för lite tid?

Har du känslan av att du inte passar in, inte duger som du är?

Väljer du samma typ av killar/ tjejer och hamnar alltid i samma situation som förra partnern?

Då ska du ta kontakt med mig och bokar upp en tid!
Bryta en vana är något av det svåraste att göra!
Att försöka lösa och bryta denna vana helt själv kan vara svårare!

Då är bättre att få bolla sina tankar med någon annan och få med sig verktyg för att klara olika situationer i sitt liv.

KLIENT:
20 sessions hade vi tillsammans!

” Jag kontaktade Oscar för att få hjälp att hantera en sorg efter att min pappa gått bort. Att få hjälp att hantera de skuldkänslor jag bar på.
Nu visade det sig att det inte nödvändigtvis var mitt största problem, bara mest akuta. Det faktum att jag hade haft en del destruktiva relationer, som varit allt annat än hälsosamma och utvecklande för mig, förklarade jag med att jag träffade bara ”fel” killar.
Att det var mitt agerande, och mina inre scheman som gjorde att jag gick igång på dessa killar, hade aldrig slagit mig.

Oscar hjälpte mig att påbörja min resa att hitta rätt. Att börja värdera mig själv högre.
Att få mig att förstå att jag också är viktig. Att jag inte alltid måste vara alla andra till lags och göra det som förväntas av mig.
Jag är idag mycket medveten om de val jag gör. Att det är jag som bestämmer hur jag väljer att se mig på, och att det också är mitt sätt och agerande som avgör hur andra kommer att se på mig.
Jag är långt ifrån klar med mitt ”arbete”, men jag har Oscar att tacka för att jag har kommit en bra bit på väg. Han har lärt mig att sätta ord på det jag känner och upplever,varför jag idag har sundare och bättre relationer. Och mycket bättre självbild.

Oscar är trygg, stark och mycket närvarande. Han blev en ventil och ett skyddsnät för mig. Jag visste inte alltid innan vad jag ville prata om, men när jag satt där så föll det sig alltid så naturligt. Det var ofta jobbigt, då vi pratade om saker som jag själv inte visste att jag kände förrän jag satte ord på det. Oscar utmanade mig, utan att pressa mig. Han frågade när han kände att han kunde, och han var tyst när han märkte att jag behövde det.
Jag önskar att alla som vill och har möjlighet, tar chansen. Det är en mäktig resa att göra tillsammans med någon. Och för mig var Oscar det ultimata resesällskapet.”