Oscar Jöback

Du upplevs ofta av andra personer som en ganska stillsam person, som vanligtvis riktar din energi och entusiasm inåt. Ditt fokus är ofta riktat inåt mot idéer och tankar. Du har vanligtvis behov av att fundera länge innan du svarar. Under möten sitter du ofta för dig själv eller fördjupar dig i ett samtal med en person. Dina e-postmeddelanden är ofta lite längre och fördjupande, eftersom du föredrar skriftlig kommunikation framför att träffa människor ansikte mot ansikte. Om du säger något under ett möte, är det ofta idéer som du på förhand har lagt ner tid på att tänka igenom. Du bör därför försöka att komma igång lite snabbare, så att de extroverta inte tar över diskussionen och så att du hinner lägga fram dina synpunkter innan mötet avslutas.