Oscar Jöback

Du upplevs ofta av andra personer som en pratsam människa som sprider energi och väcker entusiasm hos andra. Du fokuserar gärna på människor och saker omkring dig. Du funderar ofta inte så länge på en fråga eftersom du vanligtvis har ett snabbt svar redo. Sitter du i möte, hamnar du ofta i livliga diskussioner med en större grupp människor. När du får e-post svarar du helst kortfattat eftersom du hellre kommunicerar ansikte mot ansikte med andra människor. Du har ett behov av att diskutera dig fram till en lösning under ett möte istället för att fundera över det ensam. Du tänker bäst när du pratar. Du får ofta försöka dämpa dig så att de mer introverta i gruppen får komma till tals.