Spark i baken

VIKTIG – från matmissbrukare till träningsförebild