Anitha Schulman

Tävlingen, som arrangeras Anitha Schulman, börjar den 27 november 2014 och slutar den 3 december 2014. För att delta i tävlingen ska du komma på ett julrim för en julklapp som innehåller en Neff kombiångugn och maila ditt bidrag till mailadressen [email protected]. Bidraget måste vara inskickat senast den 2 december för att kunna beaktas i tävlingen. Den tävlande som skriver det bästa, mest unika och kreativa julrimmet kommer att vinna en ny kombiångugn från Neff. Bland tävlingsbidragen väljs en vinnare ut genom ett gemensamt beslut av en jury bestående av representanter från såväl bloggaren och Neff. Beslutet är definitivt och kan inte överklagas. Det är inte möjligt att byta ut vinster mot kontanter eller andra tjänster/varor.

För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Sverige. Anställda (inklusive familjemedlemmar) inom BSH Home Appliances AB eller hos Anitha Schulman äger inte rätt att delta i tävlingen.

Vinnaren kommer att meddelas senast den 3 december 2014 via mail. Vinnarens namn och bidrag kommer även att publiceras senast den 3 december 2014 på Neffs hemsida: www.neff-home.se och på http://blogg.loppi.se/anithaschulman/. Neff och Anitha Schulman äger rätt att i all marknadsföring fritt publicera och på annat sätt använda bidragen. Vinsten kommer att skickas hem (adress inom Sverige) till vinnaren under januari månad 2015. Frakt betalas av Neff. Eventuella kostnader i samband med att vinnaren inte kunnat ta emot vinsten på av Neff aviserad dag betalas av vinnaren. Installation av vara ingår då vinnaren sedan tidigare haft en inmonterad inbyggnadsugn med rätt mått (60×60 cm). Den gamla ugnen måste vara borttagen vid tillfället och platsen för ugnen färdigställd för att Neff ska kunna installera den nya ugnen. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt på vinsten.

Neff och Anitha Schulman är gemensamt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som du lämnar om dig själv i samband med tävlingen. Personuppgifterna kommer att behandlas och sparas av BSH Home Appliances AB (där varumärket Neff ingår) och av Anitha Schulman i den utsträckning som behövs för att bl.a. administrera tävlingen och utskicket av vinsten. Arrangörerna kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part (såsom samarbetspartners) för administration. Arrangörerna kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om de är skyldiga att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket medför att ytterligare personuppgifter om dig därefter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan samlats in får dock fortsätta att behandlas i enlighet med ditt ursprungligen lämnade samtycke. Återkallelse sker enklast skriftligen på följande adress: BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Arrangörerna, få besked om vilka personuppgifter som behandlas och hur dessa behandlas. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlas om dig för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras.

Genom att delta i aktuell tävling godkänner du ovanstående tävlingsvillkor samt samtycker till den personuppgiftsbehandling som sker enligt ovan.