Mammabloggar, tävlingar, vardagsrecept och småbarnsliv | Loppi.se

Skapa ett eget LOPPI.se konto på bara några sekunder


(Måste bestå av minst 4 tecken, endast bokstäver och siffror.)
Vi skickar ditt registreringsmail till denna adress. (Kontrollera att rätt e-postadressen är angiven innan du fortsätter.)

Användarvillkor på LOPPI.se

Välkommen till LOPPI.se. Vi  tillhandahåller bloggar som vänder sig till dig som är förälder och tycker om att skriva om det som rör dig och ditt liv. Villkoren på LOPPI är utformade på så sätt att det ska vara enkelt för dig som bloggar på/eller besöker LOPPI.se att ta del av våra regler som gäller på loppi.se.

Medlemskap
1. Som användare på Loppi har du rätt till en underdomän för ett bloggkonto, du kan ha fler än en blogg hos oss på samma mailadress. Det är förbjudet att använda sig utav någon annans bloggkonto eller användaruppgifter. Som användare och ägare av ett bloggkonto ansvarar du själv för att ingen obehörig ska kunna komma åt lösenordet till ditt bloggkonto. Du här rätt till utrymme på servern och tillgång till bloggverktyg hos Loppi.

2. Bloggkontot får endast användas i syftet att uppdatera och underhålla en aktiv blogg. Det är t.ex. inte tillåtet att använda bloggkontot endast som lagringsplats för bilder. För eventuell annan användning krävs ett godkännande av loppi.se.

3. Genom att skapa ett användarkonto på Loppi.se godkänner du dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”).

Ansvar för publicerat material, inlägg och kommentarer

1. En användare ansvarar själv för inlägg som publiceras på sin blogg. Användaren ansvarar också för innehållet i kommentarerna som lämnas i användarens blogg. Allt som skrivs i en användares blogg, både inlägg och kommentarer, anses som publicerat material och på så sätt är användaren även skyldig att ta bort olämpligt material från sin blogg.

2. Publicerat Material skall i övrigt vara vara fritt från inlägg som är stötande, kränkande, hotfulla, våldsammma eller av obscen natur. Du som blogginnehavare ansvarar själv över vilket publicerat material som syns i din blogg.

3. Loppi.se förhandsgranskar inte publicerat material och ansvarar inte för innehållet i användares blogg. Loppi ansvarar endast för de annonser som är aktiverade av loppi.se i användares blogg.

4. Användares publicerade material får inte:
- Hota, kränka eller förtala andra personer eller utgöra intrång i andra människors privatliv
- Uppmana till eller utgöra brottslig handling
- Utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp
- Innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s.k. spam
- Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster
- Strida mot tystnadsplikt, eller
- Strida mot upphovsrättsliga regler

5. En användares kommentarer i annan användares blogg på loppi.se ska vara vara fritt från innehåll som är stötande, kränkande, hotfullt, våldsamt eller av obscen natur.

6. Bloggkonton på Loppi ska vara på svenska, engelska eller något av de nordiska språken om inget annat är överenskommet med Loppi.se.

7. Loppi.se har rätt att i efterhand granska allt material, och har rätt att i efterhand ta bort inlägg och kommentarer som strider mot Användarvillkoren.

7a. Loppi.se har rätt att när som helst ta bort en blogg vid misstanke eller vetskap om att brott har begåtts som kan skada Loppi.ses varumärke.

8. Om publicerat material i en användares blogg skulle leda till att skadeståndskyldighet gentemot tredje person på grund av sitt innehåll är han eller hon skyldig att hålla Loppi.se och samarbetspartners till Loppi.se skadeslösa.

9. Loppi.se tar inte ansvar för konflikter mellan användare på Loppi eller mellan användare på Loppi och utomstående person.

10. Om mer information om våra användarvillkor behövs ska ett mail skickas till hej@loppi.se.

11. Loppi.se förbehåller sig rätten att ta bort användare som inte följer användarvillkoren ovan.

12. Sekretess – Vid ett skapande av ett konto på Loppi.se behandlas dina samtliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen ( pul ). Vi använder oss av dina uppgifter för att kunna föra en egen statistik på vilka det är som skapar konto hos oss samt var i landet ni befinner er. Vi säljer inte och hyr inte ut våra medlemsregistreringar till andra företag

13. Dessa användarvillkor gäller till dess de ändras eller ersätts. Därefter gäller automatiskt de nya villkoren, vilka återfinns publicerade på Loppi.se under "Användarvillkor". Det åligger Användarna att regelbundet hålla sig informerade om de villkor och instruktioner som meddelas på Loppi.se.