Så gör du första hjälpen OM ditt barn sätter i halsen

Inte ens hälften av alla småbarnsföräldrar har gått en kurs i första hjälpen för barn – låg kännedom största orsaken. Att ens barn ska råka ut för en olycka eller sätta något i halsen är många föräldrars stora oro. Att ha kunskaper i första hjälpen för barn kan vara livsavgörande.

Trots detta visar en ny undersökning från Trygg-Hansa att majoriteten av landets småbarnsföräldrar inte gått en kurs i första hjälpen för barn – och den största anledningen är att föräldrarna inte känner till att dessa kurser finns. Undersökningen visar också att repetition är viktigt för att känna sig trygg i att agera om olyckan är framme.

Var tionde småbarnsförälder har utfört någon form av första hjälpen på ett barn. 4 av 10 uppger att de varit med om att deras barn satt i halsen. Att rädda ett barn skiljer sig från att rädda en vuxen. Men över hälften, 51 procent, av småbarnsföräldrar har inte gått en kurs i första hjälpen för barn, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa bland föräldrar till barn 0-4 år. Den vanligaste orsaken till att man inte gått en kurs är att man inte vet att dessa kurser finns (24 procent). 17 procent uppger att den främsta orsaken är att de inte vet var de kan hitta information.

– Att ha kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen kan vara livsavgörande. Det borde vara en självklarhet för alla föräldrar att gå en kurs i första hjälpen för barn, och få chans att öva praktiskt så att kunskapen sätter sig. Undersök att utbildaren är certifierad innan du går en kurs, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

En gång inte tillräckligt

Knappt hälften, 46 procent, av småbarnsföräldrarna känner sig trygga i sin kunskap om första hjälpen för barn. Undersökningen visar dock att det inte räcker att gå en kurs en gång för att känna sig trygg. Endast drygt hälften, 55 procent, av föräldrarna som gått en enstaka kurs känner sig trygga i sin kunskap. Siffran är betydligt högre bland de som gått mer än en kurs i första hjälpen för barn, 74 procent. Detta är i linje med forskning som visar att ny information i minnet försvinner snabbt om man inte repeterar. Allra mest minns vi om vi repeterar upprepade gånger kort efter inlärningstillfället och sedan fortsätter med allt glesare intervall*.

– Att repetera och påminna sig själv genom att gå en kurs då och då är viktigt för att hålla kunskapen färsk, vi ser även att föräldrar som gått upprepade kurser känner sig mycket tryggare i sin kunskap. Känner du dig trygg är steget till att agera mycket närmare när något väl händer, säger Alexandra Gahnström.

Instruktionsfilm om att sätta i halsen

För att öka kunskapen kring första hjälpen för barn och ge repetition för de som utbildat sig, har Trygg-Hansa tillsammans med utbildningsföretaget Life in Mind och dess grundare Camilla Thurell tagit fram en instruktionsfilm som visar handgreppen för om ett barn sätter i halsen, både barn under och över ett år.

 

Tips för att undvika att små barn sätter i halsen:

  • Ha uppsikt över barnet när de äter.
  • Barnet ska sitta stilla när det äter, ta för vana att sitta tillsammans vid köksbordet när barnet äter.
  • Kom ihåg att barn måste få vara barn och få smaka sig fram. Du som förälder vet bäst vad just ditt barn klarar av att äta.
  • Lämna inte små saker framme, så som syskonens legobitar och skålar med exempelvis nötter.
  • Tänk dig för om små barn äter i bilen då det kan vara svårt att höra om de sätter något i halsen.

* Källa: Karolinska Institutet http://ki.se/forskning/hjarnans-harda-skola
Källa: Trygg-Hansa

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är föräldrar till barn 0-4 år. 1 053 intervjuer genomfördes under perioden 11 – 22 februari 2016.