Se upp för löss och springmask – så minskar du risken att ni drabbas!

Löss och springmask - så minskar du risken att ni smittas

Hjälp! Lapparna om löss och springmask sitter klistrade på dörrfönstret in till förskolor och skolor så fort alla har kommit tillbaka och terminen har börjat. Här är tips och råd som hjälper dig undvika att smittas av löss och springmask och de tillhörande VAB-dagarna.

Det kan vara bra att veta att löss till skillnad mot springmask inte är en infektionssjukdom, varje terminsstart orsakar dessa små kryp stor uppståndelse på förskolor och skolor runt om i Sverige.

Löss – blodsugande däggdjursparasiter

Löss är blodsugande däggdjursparasiter, en huvudlus är smutsgul, något genomskinlig och 2-4 millimeter lång. Lusen biter hål på huden och suger blod någon gång per dag.

En hona lägger under levnadstiden på en månad 200-300 millimeterstora ägg, så kallade gnetter, som sitter fast vid hårstråna i hårbotten. Efter ca en vecka kläcks gnetterna och blir till nya löss. Löss smittas oftast genom direkt hårkontakt, en lus utanför hårbotten lever högst ett dygn.

Symtom på löss

  • klåda i hårbotten
  • rivskador i nacken

Många får inga symtom och då ökar risken att smittas.

Så förebygger du risken att ni smittas av löss

Kamma, kamma, kamma och kamma! Vid terminsstart på förskolan och i skolan bör du hålla koll i ditt barns hårbotten och börja luskamma direkt när ”larmet” går i verksamheten eller om någon i familjen smittats och sedan i minst tio dagar framåt.

Det finns flera medel på marknaden för behandling av dessa blodsugande parasiter som kan köpas receptfritt på apotek.

LOPPI:s toppbloggare Carola ger sina 12 bästa tips som förebygger och hjälper om ni smittats av löss ››

 

Springmask – 10 mm vit lång mask

Springmask är en vanlig men dock ofarlig tarmparasit, alla kan få springmask men risken är störst bland barn. Springmasken kan bli 10 mm lång och känns igen som små vita trådar i avföringen eller runt ändtarmen. Springmaskinfektionen yttrar sig främst som en besvärande klåda runt ändtarmens mynning och framför allt under nattetid.

Symtom på springmask

  • nattlig klåda kring ändtarmen
  • små flickor kan få en uttalad klåda i slemhinnan genitalt

Många får inte symtom och därför är det viktigt att hålla en extra god hygien i smitto tider.

Så minskar du risken att ni smittas

God hand- och toaletthygien är A och O – håll den så minskar du risken att ni smittas!

Om ni drabbats av springmaskinfektion:
– byt sängkläder och utför noggrann städning av sovrummet. Ofta rekommenderas hela familjen att behandlas – rådfråga en doktor!

Källa: Folkhälsomyndigheten
Foto: Carola Wetterholm