Närminne – Tiobarnsmamma
Tina Johansson

Tiobarnsmamma

Närminne

Minnet är på riktigt sämst.

Riktigt jobbigt ibland.

När jag ska berätta något.

Tappar jag bort mig.

Öhh vad pratade jag om ?

Vad sa jag ? Blir påmind.

Ja just det. Fortsätter prata.

Samtalet spårar iväg.

Kommer på andra saker.

Som på nåt vis

har med det jag säger

Hoppar från sak till sak.

Sen har jag glömt

vad poängen var med allt.

Vad jag skulle berätta

Ska hämta nåt i köket.

Går från soffan.

Det är typ 5 meter.

Och hinner glömma bort

Vad jag skulle göra.

Försöka berätta handlingen

i en film för någon

Det går bara inte.

Glömmer namn

När de nyss presenterat sig

Men beror nog mest på

noll fokus och koncentration

Men saker sen barndomen

Texter till låtar från förr.

Nema problema.

Sånt kommer jag ihåg.

Och sånt jag läser.

Eller ser i bild.

Oftast.

Jag lider av

närminnesförlust.

Eller närminnesförlustighet

som Doris i Hitta Nemo

Du bör försöka sova gott

och inte stressa.

(Går ju sådär bra)

Om du har en så kallad

utmattningsdepression

är sömnen särskilt viktig

för att minnet ska bli bättre igen.

Även kosten har betydelse.

(Den är katastrof)

Ät varierad och bra kost

för att undvika vitaminbrist,

som kan skada hjärnans celler

och bland annat

leda till försämrat minne.

Glömska kan ha relativt enkla

förklaringar som stress, oro,

dålig sömn eller nedstämdhet.

Sociala aktiviteter

som umgänge med andra

kan också vara en hjälp.

Även om sambanden här

är mindre klara:

Det är svårt att veta

om ett rikt socialt liv

skyddar mot glömska,

eller om glömska människor

helt enkelt har svårare

att hålla sina

sociala kontakter i gång

(Det går i perioder)

(Beroende på dagsform)

Även stimulans och utmaningar

har en positiv effekt

på minnesfunktionerna,

men det handlar inte bara om

att lösa veckans korsord

utan att också utmana hjärnan

Att lösa nya uppgifter

och ta in nya kunskaper.

Korttidsminnet 

Har hand om information

som för tillfället är aktuellt

i medvetandet.

Här brukar man skilja

på primärminne

(att passivt hålla

information i medvetandet)

och arbetsminne

att hålla information

i medvetandet

samtidigt som du aktivt

bearbetar informationen.

Det kan handla om att du

planerar att gå till kaffemaskinen

och hämta en mugg med kaffe.

Efter det rensas arbetsminnet

och du går vidare.

Arbetsminnet är avgörande

för de flesta avancerade

kognitiva aktiviteter,

som att läsa och lära.

Episodiska minnet

baseras på erfarenheter

och är orienterat mot

det förflutna.

Det är vårt mest

ålderskänsliga minnessystem

Det episodiska minnet

baseras på information

som förvärvats i ett visst

sammanhang eller viss tidpunkt.

Det hjälper oss att minnas

namn på personer vi träffar,

att komma ihåg

vad som ska köpas från affären,

när vi sist rastade hunden

Eller vad vi såg

på TV kvällen innan.

Arbetsminne är till stor del

synonymt med förmågan

att kontrollera sin koncentration.

Har man nedsatt arbetsminne

har man ofta

koncentrationssvårigheter

och svårt att kontrollera

sin uppmärksamhet. (ADHD)

Arbetsminnesträning ökar

dopaminaktiviteten.

Dopamin ökar förmågan

till uppmärksamhet

med förbättrad fokusering,

vigilans, uppfattningsförmåga,

koncentrationsförmåga

och möjligen även

förbättrad perceptuell förmåga

Dopamin är viktigt för

att kontrollera

abetsminnesfunktionen.

(Voxra höjer dopamin halten)

Arbetsminne definieras som

det vi i ett specifikt ögonblick

har vår uppmärksamhet mot,

och därför innehåller det

endast mycket lite information,

som byts ut

flera gånger i sekunden.

Arbetsminnet är

alltså helt nödvändigt

för att vi överhuvudtaget

skall kunna förhålla oss

till omvärlden.

Korttids- och långtidsminnet

ser däremot till att vi

kan använda denna information

och inte glömmer

de första orden i en mening,

innan vi har kommit till punkt,

Och att vi även kan

komma ihåg texten nästa dag

eller till och med

vid en tidpunkt flera senare.

Många träningsprogram

för arbetsminnet liknar dataspel

Försök har visat

att det är betydligt lättare

att minnas ord som

finns i ett vanligt ordförråd

än ord som inte används så ofta.

Detsamma gäller för teckningar

som föreställer något

jämfört med abstrakta motiv.

Ansikten av kända personer

är lättare att minnas

Än bilder av okända människor

Försökspersonerna skulle

titta på en skärm,

som visade en mosaik av

10 små porträtt av olika.ansikten.

Därefter gjorde man

en kort paus,

varefter en mosaik visades igen.

Försökspersonerna skulle nu

dra sig till minnes

huruvida det rörde sig om

samma bilder eller inte.

I det ena fallet

föreställde alla bilderna

okända personer,

medan det i det andra fallet

visade berömdheter som

Johnny Depp, Brad Pitt

och Leonardo DiCaprio.

Det visade sig att deltagarna

när det gällde kända personer

inte bara kunde minnas fler

de svarade också snabbare

Vi har lättare att minnas

meningsfyllda, igenkännbara

ord och bilder,

eftersom korttidsminnet

använder sig av repetition

för att hålla kvar minnena.

Rent konkret betyder det

att när vi väl har hört ett ord,

upprepar en inre röst i hjärnan

det om och om igen,

så att det hela tiden friskas upp

för det flyktiga korttidsminnet. .

Den fonologiska loopen

beskriver denna

inre repetition av ord,

Det visuospatiala ritblocket

på motsvarande sätt

fortsätter att presentera en bild

för vår inre syn.

På så sätt kan ord, bilder

och annan information

hållas kvar i korttidsminnet,

men om repetitionen blockeras,

försvinner minnet snabbt.

Hjärnan använder

med andra ord

två olika mekanismer

för att minnas  ord och bilder,

Och det är bakgrunden

till att många av oss

har en tydlig känsla av

att vi kan minnas vissa saker

bättre än andra

För många intryck

gör att vårt närminne blir fullt

och vi glömmer basala saker.

Var la jag mobilen ?

Var är nycklarna ?

Vilken pinkod har jag ?

Lösenord ?

Det är ingen hemlighet

att svår och långvarig stress

kan leda till

koncentrationssvårigheter,

minnesluckor

och andra kognitiva problem.

Vem har inte hört talas om

personer som drabbas

av utbrändhet

och knappt hittar hem

för att hjärnan helt enkelt

inte kopplar längre

Det kan vara frustrerande

när man inte kan

memorera saker och ting.

Men det är svårt att veta

vad som är ett normalt

sämre minne,

Har man sovit dåligt,

haft mycket att göra

eller är stressad

kan det tillfälligt påverka minnet.

Man kan vara glömsk, tappa ord,

och få sämre lokalsinne,

Det brukar kallas kognitiv svikt –

lindrig minnesstörning.

Svikten brukar inte

vara så svår att arbete

och det sociala livet påverkas.

Kognitiv svikt kan bero på

mediciner, vitaminbrist

och stress,

Vissa läkemedel

har minnesstörning

som en biverkan.

(Står inte med i FASS

men sämre minne är något

många som äter Lamotrigin

för bipolär sjukdom

upplever som ett problem)

Det gäller till exempel

sömnmedlet zolpidem.

Det gäller även gruppen

antikolinerga läkemedel,

som används mot astma, allergi,

depression, halsbränna, åksjuka.

Läkemedlen hjälper mot

sjukdomar genom att blockera

ämnet acetylkolin i hjärnan.

Acetylkolin är viktigt för hjärnan.

Brist på vitamin B 12 och

för mycket kalcium i blodet

(hyperkalcemi) är kända

för att påverka minnet negativt.

Vid hyperkalcemi

är omsättningen av kalcium

rubbad och man får

ett överskott kalcium i blodet.

Det ger symtom som förvirring,

minnesstörning och trötthet.

Brist på vitamin B 12

kan leda till blodbrist,

som också ger symtom

som dåligt minne och trötthet.

Besvären brukar då gå över

om man tar det lugnt

och försöker sova ordentligt.

För lite sömn har en lång rad

negativa effekter på hjärnan,

bland annat kan man

få koncentrationsproblem

och svårigheter att lösa problem.

Redan efter en natts sömnbrist

försämras kvinnors arbetsminne,

Men kronisk stress gör också

att hjärnans nervceller

inte pratar lika effektivt

med varandra och att olika delar

av hjärnan faktiskt blir skadade.

Ett varningstecken på

att man är för stressad

är att man lider av dåligt minne

Sämre koncentrationsförmåga

även i lugnare situationer.

Men om man vid ett

flertal tillfällen har haft det

svårare att komma ihåg saker

kan det vara ett tecken

på en sjukdom.

Att glömma saker

kan ha många förklaringar.

Det kan bero på stress,

utmattningssyndrom,

depression, dålig sömn,

medicinering, nedstämdhet.

Men om minnesproblemen

håller i sig, och det inte kan

förklaras av dessa orsaker,

då är det viktigt att söka hjälp.

 

Jag har flera faktorer

som påverkar mitt minne

Kronisk utmattningsyndrom

Stress , Oro

Sömnsvårigheter

ADHD – svårt att hålla fokus

Koncentrationssvårigheter

Sämre uppfattningsförmåga

Kosten är katastrofal

Har förmodligen brist

på flera vitaminer/mineraler.

 

Diagnos enl ICD-10

F900B Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)

F317 Bipolär sjukdom

utan aktuella symtom

F438A Utmattningssyndrom

F509 Ätstörning, ospecificerad

 

 

Skapa en blogg på LOPPI.se du också, klicka här! Och du har väl inte missat topplistorna, klicka här!
Kommentarer
Tina Johansson

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.