Förskolemamman

Motverka traditionella könsroller

265605_1280

För ett tag sedan publicerades ett intressant inlägg om genuspedagogik i Malmö Stad som belyser de tankar som jag tror finns hos många av oss som arbetar genusmedvetet. Genuspedagogik har alltid varit en självklar del i min roll som förskollärare, en pedagogik som jag anser genomsyrar hela verksamheten från vårt sätt att tala till varandra vid matbordet till vilka aktiviteter vi väljer att presentera för barnen.

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Läroplanen för förskolan)

 

En del av vårt uppdrag handlar om att motverka traditionella könsroller, något som egentligen inte behöver vara så komplicerat men varför kan det fortfarande uppfattas som det? Det talas om att barn ska göras könsneutrala och kallas för hen, att pojkar inte längre ska få leka med bilar och att flickor blir kritiserade för att de klär sig i rosa klänningar. Jag anser att detta inte alls stämmer överens med mina tankar kring vad som är genuspedagogik och att den pedagogik jag vill arbeta utifrån egentligen är ganska enkel, en pedagogik där utgångspunkten är de värdegrundsfrågor som bland annat tas upp i förskolans styrdokument och som enligt mig handlar om en positiv människosyn. Värdegrundsfrågor som belyser att alla barn ska ges samma förutsättningar oavsett deras kön, klasstillhörighet och etnicitet. När barnet som står framför ska välja en aktivitet är inte etnicitet, kön eller klasstillhörighet väsentligt utan det som jag ska fokusera på samt försöka lyfta är barnets egna intresse och behov.

Skapa en blogg på LOPPI.se du också, klicka här!

Kommentarer

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.