Förskolemamman

Den inkompetenta föräldern

20130818-134341

I samband med dotterns födelse får jag återigen uppleva hur främmande människor försöker poängtera hur jag ska agera som förälder samt vad de anser är bäst för mig och mitt barn. Jag reagerade på en situation på BB under utskrivningssamtalet när barnmorskan berättade för mig att jag under efterkontrollen skulle ta upp diskussionen om preventivmedel, mitt privatliv och huruvida jag önskar flera barn tätt eller ej är inte deras ensak, trots att de verkar tro det, och jag blev ställd över att de tar sig friheten att ens poängtera en sådan privat sak. Omgiven av personal på BB  som har kunskap kring spädbarn och hur man lämpligast ska ta hand om de är det lätt att känna sig ifrågasatt i sin föräldraroll vilket lätt kan skapa en osäkerhet kring huruvida man gör rätt eller ej.  När jag under ett tillfälle önskade in mer mat till dotter ett par timmar efter hennes senaste måltid blev mitt omdöme ifrågasatt för hon kunde väl ändå inte vara hungrig igen. Dottern slukade glupskt i sig den extra maten men ändå ifrågasatte jag om det verkligen var rätt av mig att ge henne mer mat. Personalen poängterade flera gånger hur ofta hon borde äta vilket resulterade i att jag slutade lita på mitt eget omdöme och istället stirra mig blind på klockan, något som tur väl försvann när vi kom hem och jag började anpassa mig efter hennes behov istället för att följa ett statiskt schema som inte är anpassat efter individen. Jag vet inte om det beror på att jag är andragångsförälder och mer säker i mitt föräldraskap men jag upplever att informationen kring hur jag ska vara som förälder haglar över mig. Barnavårdscentralen är förmodligen den plats där man får mest information om hur man bör agera som förälder. Informationen i sig är det egentligen inget fel på utan det är sättet den förmedlas på som kan få mig att reagera. När en främmande människa berättar för mig att min dotter SKA sova på rygg trots att jag är fullt medveten om att det finns föräldrar som väljer annorlunda, det är upp till var och en hur man väljer att agera utifrån den informationen som ges och få människor uppskattar att bli tillsagda vad de ska göra. Dagens föräldrar är väldigt pålästa och har oftast starka åsikter kring föräldraskap, åsikter som inte alltid stämmer överens med den information som förmedlas av sjukvården. Jag upplever att det fortfarande lever kvar ett äldre synsätt där det inte finns utrymme för individen. Föräldrarna ska agera på ett specifikt sätt och barnen ska följa specifika kurvor gällande bland annat viktuppgång trots att genetik och andra faktorer kan spela in. Som förälder kan man inte längre lite på sitt eget omdöme och titta på barnets allmäntillstånd utan istället ska de vägas en gång per vecka som ett slags bevis på att de mår bra. Jag upplever att den sjukvård som har anknytning till barn inte har hängt med i den utveckling som skett gällande föräldrars förmåga att ta till sig kunskap på egenhand och jag kan uppleva att barnavårdscentralen till en viss del är överflödig då den inte tillför mig som förälder något nytt. Det finns inget behov av att väga dottern då hon äter med god aptit och det räcker med att titta på henne för att se att hon går upp som hon ska. Jag är även fullt medveten om att man inte bör berusa sig eller röka i barns sällskap och att risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet sover på rygg. Det finns säkert ett syfte med all den information som haglar över nyblivna småbarnsförälder och att personalens kommentarer är baserat på välmening men tyvärr resulterar de enbart i att göra mig irriterad då det känns som att mitt föräldraskap ifrågasätts.  Under mitt senaste besök på BVC hade jag en hök hängande över mig när jag skulle knäppa dotterns body som frågade om jag verkligen knäppt den rätt samt poängterade att hon kanske fortfarande var hungrig när hon började gnälla efter maten. Deras kunskap gällande barns utveckling är säkert värdefull på sitt sätt men när det gäller att avläsa ett barn och dess mående tror jag att det är föräldern som känner sitt barn bäst.

Skapa en blogg på LOPPI.se du också, klicka här!

Kommentarer

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.