sportliv

Slipmaskiner. Vad är de och hur fungerar de?

Det finns ett stort antal tekniska processer, vars genomförande gör det möjligt att få ett arbetsstycke med erforderliga dimensioner, form och ytkvalitet. Under årens lopp har metallbearbetningsanläggningar använt specialverktyg som kallas verktygsmaskiner. Det finns flera tekniska processer, bland vilka vi noterar bearbetning genom slipning. Genom slipning kan du ändra kvaliteten på ytan, liksom dess form genom mekanisk verkan. Under årens utveckling av metallbearbetningsindustrin har en hel del typer av utrustning dykt upp, var och en av dem har ett speciellt arbetsschema, vilket återspeglas i ritningen. Kolla även in drivhjul bandslip.

Syfte med utrustning

Slipmaskinen kan användas för att lösa följande tekniska problem:

  1. Förändringar i formen på ytan på ett cylindriskt, fyrkantigt och annat arbetsstycke. Sliputrustning, beroende på slipmaterialet, kan användas för bearbetning av olika metaller, det är möjligt att ta bort ett relativt litet materialskikt.
  2. Förändringar i ytjämnhet är det huvudsakliga syftet för slipmaskinen. Enheten kan ta bort tiotals millimeter metall eller annat material.
  3. I vissa fall används en slipmaskin för slipning. Detta beror på det faktum att enheten används för att ta bort metall, om skärkanten är korrekt placerad, det vill säga att det är möjligt att slipa.

Klassificering

Som tidigare noterats finns det en hel del ritningar och diagram enligt vilka en slipmaskin produceras. Detta beror på det faktum att formen och storleken på arbetsstycken avgör hur bearbetningen kommer att utföras, och vilken typ av spindel, säng och sliputrustning kommer att användas.

Enligt typen av installation kan följande klassificering göras:

  1. Skrivbord. Moderna ritningar och diagram över stationära maskiner bestämmer att de kan användas i vardagen. Samtidigt kommer underhållet inte att ge många problem, strömförbrukningen är obetydlig och hanteringen är inte svår. Dock har skrivbordsversionen lägre prestanda och funktionalitet.
  2. Den moderna industriella versionen har hög prestanda, diagrammet och modellritningarna avgör att modellerna har kompakta övergripande dimensioner. Tekniskt sett är de mer perfekta än de modeller som tillverkats i fabriker under det senaste årtusendet.

Av syfte kan följande grupper särskiljas:

  1. Cylindriska slipmaskiner är de vanligaste modellerna som används för bearbetning av cylindriska och koniska arbetsstycken. Sådana maskiner är indelade i flera grupper enligt noggrannhetsklassen. De har tillverkats sedan mitten av 90-talet. Vissa modeller tillverkades för arbetsstycken med höga diametriska och linjära dimensioner.
  2. Interna slipmodeller är mindre vanliga, men alla används ofta i metallbearbetningsfabriker. Interna slipmaskiner kan vara av hushålls- och industriellt bruk, deras prestanda beror på utrustningen och graden av automatisering av bearbetningsprocessen. Använd interna slipmodeller för att byta cylindriska inre ytor, hål i olika former. Verktyg kan avsevärt ändra de tekniska egenskaperna hos en intern slipmaskin.
  3. Ytslipningsgruppen har ett schema som låter dig arbeta med att få grovheten och dimensionerna på plana och parande ytor till önskade värden. Spindeln är i detta fall placerad så att slipmaskinen kan användas för att utföra arbete som är förknippat med en plan yta.

Med tanke på en så stor spridning av cylindriska slipmaskiner, kommer vi att överväga designfunktionerna. Kontrollen av det roterande arbetsbordet, liksom den egenskap som gör det möjligt att rotera arbetsstycket, avgör modellens mångsidighet. Designdiagrammet har en spindel, som kan roteras runt en vertikal axel. Vissa modeller har ytterligare spindelhuvuden, som gör att du kan ändra grovheten i hålen i olika former. Kolla även Kontakthjul.

 

Skapa en blogg på LOPPI.se du också, klicka här!
Kommentera (0)

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.